Medische Cel

 

ORGANIGRAM 

SPORTDOKTER:
                        Dr. Verspeelt Peter
                        Tel.: 03/218.83.00

SPORTKINESISTEN:

                        Dard Van der Linden / Tanja Dirckx

                        GSM: 0477/77.29.75 Site: http://kinepraktijk-vanderlinden.be/

                       
                        Ceuppens Frank (Eerste Ploeg)
                        GSM: 0477296279

ORTHOPEDIST:
                        Dr. Dedecker Luc
                        Tel.:03/457.77.03

SPORTMEDISCH VERANTWOORDELIJKE:
                         Apr. Veiro Joeri

EHBO- TEAM:
                        Dr. Dedecker Luc; Van Hal Fred; Hellemans karen; Mertens Rosa;

                        Dille Alexandra; DeNys Peter; Caremans An; Farida; Schwartz P;

                        Deirdre Picqueur

VOEDINGSADVIES:
                        Sabrina Polakoff  (sabrina@makemyday-group.com)

http://www.makemyday-group.com/Eten_zoals_een_kampioen/Eten_zoals_een_kampioen_-_welkom.html

SPORTPSYCHOLOOG

                        Jeroen Meganck
                        Site: http://www.spoc.be

APOTHEEK:
                        Apr. Engels Koen
                        info@apotheekheteilandje.be
                        www.apotheekheteilandje.be


 

DOELSTELLINGEN:

Onze jeugdspelers trainen doorgaans meerdere uren per week om hun techniek, kracht, uithouding, snelheid…. te optimaliseren en dit onder leiding van onze trainersstaf. Het voordeel dat uit een goeie medische begeleiding kan gehaald worden,wordt veelal nog te veel onderschat. Vanaf heden zal de medische cel instaan om onze jeugdspelers te begeleiden in oa. voedingsadvies, blessurepreventie, gewichtscontrole enz.
Volgende taken zullen door de medische cel behartigd worden:

♦ Blessurepreventie
Vetmeting, gewicht en lengte , BMI vanaf U7 tot U16 maandelijks
Uitslagen zijn alleen voor bevoegde personen toegankelijk.

♦ Gericht voedingsadvies geven of in contact brengen met sportdiëtiste

Onze voedingsconsulente Sabrina heeft hierover een schitterende website ontworpen onder het motto 'Eten zoals een kampioen'.

http://www.makemyday-group.com/Eten_zoals_een_kampioen/Eten_zoals_een_kampioen_-_welkom.html


Doorverwijzing naar arts bij ernstige problematiek
Overleg  ouders-spelers-medische cel
Prestatieverhoging door voedingssuppletie

♦ Doping: zelfs op het eerste zicht onschuldige zaken kunnen voor problemen zorgen

♦ Organiseren voordrachten voor ouders en spelers (vooral naar voeding toe)

♦ Bijscholing EHBO

♦ Database van blessures

♦ Opmaken van verschillende brochures van oa. Blessurepreventie,knieklachten,…..

♦ Procedure bij kwetsuren :  te vermelden op website + PDF files met de nodige documenten te downloaden

link

AANWEZIGHEDEN:

Dokter Bij ernstige letsels, raadpleging elke dinsdag tussen 19.00u en 20.00u  
Kiné Maandag, dinsdag en donderdag tussen 18.30u en 21.00u*
Apothekers Koen Engels; elke vrijdagavond vanaf 19.00u
  Joeri Veiro; elke dinsdagavond vanaf 19.00u
Voedingsadvies      Koen Engels: Elke vrijdagavond vanaf 19.00u
  Sabrina Polakoff: Op afspraak email OF www.makemyday-group.com


 

 

 

 

 

 

*Indien een speler zich blesseert kan hij zich maandag, dinsdag en donderdag aanmelden in het kabinet van de kine om 18u30.
Tussen 18u30 en 18u45 wordt dan beslist of een behandeling al dan niet noodzakelijk is. Deze behandeling kan dan de dag zelf starten of de eerstvolgende vrije moment indien drukke agenda. Op dinsdag om 19u komt Dr. Verspeelt langs voor moeilijke diagnoses. De behandelingen vinden plaats tussen 18u45 en 21u. Het is belangrijk dat de trainer polshoogte komt nemen van de behandeling aangezien enige betrokkenheid met de speler een mentale stimulans is voor deze laatste.
Een speler start terug op na goedkeuring van Dr. Verspeelt/Dr. Dedecker/Kinesisten.

 

MEDISCHE RUIMTE:

Volgende zaken zijn aanwezig op de club:

 • Massagetafel
 • Verzorgingskoffer
 • Revalidatiemateriaal allerhande
 • Verzorgingskoffers
 • Weegschaal
 • BMI meter
 • Elektronische bloeddrukmeter
 • Fiets
 • Walker
 • UV-IR lamp
 • Sonoplus
 • Compex meter
 • Ultrasone massageplaat
 • Fitnesstoestel

 

MEDISCH MATERIAAL:

Er zullen door de club 4 verzorgingskits ter beschikking worden gesteld.  Indien zaken gebruikt worden tijdens match of training gelieve dit door te geven aan Apr. Koen Engels, die ervoor zorgt dat de verzorgingskits terug aangevuld zullen worden. Het is niet de bedoeling dat de inhoud  gebruikt wordt voor persoonlijke kwaaltjes.

Hierin zitten volgende zaken:

 • Steriele compressen 5 x 5
 • Steriele compressen 7.5 x 7.5
 • Steriele compressen 10 x 10
 • Steriel driehoeksverband
 • Cambric windels 5,7 en 10cm
 • Hechtpleisters
 • Hechtstrips
 • Ontsmettingsmiddel
 • Opblaasbare spalk voor arm
 • Opblaasbare spalk voor been
 • Veiligheidsspelden
 • Knevelverband
 • Listerschaar
 • Splinterpincet
 • Hydrofiele watte
 • Nota “eerste hulp”
 • Spierzalf
 • Koelspray
 • Cold-hot pack
 • Bloedstelpende watte
 • Steriele spuit
 • Pijnstillend middel
 • Lijst met inhoud en bestelnummers producten

Er zullen aan spelers ook drinkbussen op nummer uitgedeeld worden. Deze zijn persoonlijk en moeten bij iedere training en wedstrijd meegebracht worden.


EN TOT SLOT:
          

Om iedere jeugdspeler op een correcte manier te kunnen opvolgen is er een vlotte communicatie tussen de verschillende actoren(trainer,ouder,medische cel)nodig, zowel wat  de fysieke toestand betreft als wat er zich op psycho-sociaal vlak afspeelt .

De betrachting is om iedere sporter optimaal op te volgen. Hiervoor zal een database aangelegd worden die zal beheerd worden door de medische cel.  Deze is enkel toegankelijk door de bevoegde personen en uiteraard op aanvraag van de speler zelf.
2 x per jaar is er een overleg voorzien met de medische cel ,sportieve cel, speler(+ouder).
Dit alles moet er toe leiden dat ieder van ons er beter van wordt.

 

BIJLAGES:

Aangifteformulier van ongeval (link ongevalsaangifte)
Medische getuigschriften
Wat te doen (formaliteiten aangifte) bij ongeval
Werkstuk sport en voeding
Werkstuk Blessurepreventie
Werkstuk hersteloefeningen
Werkstuk anti-doping

WAT DOEN INDIEN MEN GEKWETST GERAAKT OP TRAINING OF TIJDENS EEN MATCH EN EEN DOKTERSTUSSENKOMST NODIG IS

Het ongeval moet zich voordoen op het terrein, in de zaal of de plaats van de organisatie, in de neutrale zone, in de kleedkamers of op de weg van de kleedkamers naar het terrein en omgekeerd.(Niet op de openbare weg!!).


Indien de sportieve inactiviteit minder dan 15 dagen bedraagt worden geen kinesiterapeutische onkosten door het Federaal Solidariteitsfonds uitgekeerd.


Mutualiteit en lidgeld: wanneer de gekwetste niet in regel is met het RIZIV en zijn lidgeld, wordt het dossier niet in aanmerking genomen.


Het Federaal solidariteitsfonds komt slechts tussen wanneer de gekwetste beroep heeft gedaan op een geneesheer. De ongevalverklaring moet binnen de 14 werkdagen aan het Algemeen secretariaat van de KBVB worden overgemaakt.


Het is aangeraden de ernst van het ongeval goed in te schatten alvorens aangift           e in te dienen. De KBVB rekent voor elk dossier een administratiekost van 9.6€ aan. Doe, gezien de beperkte tussenkomst, steeds beroep op uw persoonlijke hospitalisatieverzekering indien u daarover beschikt


Je vraagt een ongeval-aangifteformulier (KBVB) aan je ploegafgevaardigde of coördinator. Dit formulier kan ook gedownload worden via de Berchemsite. 

 


Indien een behandeling van een kinesist noodzakelijk is, moet deze een aanvraag doen bij de KBVB. De kiné bezit normaal deze formulieren. Zonder deze toelating van de KBVB betaalt de bondsverzekering niets terug voor deze behandelingen.

Vul zowel het formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL” als het “MEDISCH GETUIGSCHRIFT” (door dokter) in.
De volledig ingevulde ongevallenaangifte zo snel mogelijk bezorgen aan het jeugdsecretariaat.


Ondertussen mag de speler niet meer deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden tot wanneer hij het attest “ van  volledige genezing”(in te vullen door behandelende geneesheer) heeft binnengebracht op het jeugdsecretariaat.


Je betaalt zelf alle medische kosten en gaat met alle rekeningen naar je ziekenfonds die je gedeeltelijk zal terugbetalen. De documenten die je van het ziekenfonds krijgt ,breng je ,samen met eventuele   apotheekkosten(BVAC), binnen op het secretariaat.


Na een aanzienlijke wachtperiode zal u een gedeelte van de kosten worden terugbetaald.
KBS ziet af van alle aansprakelijkheid indien deze procedure niet werd gerespecteerd.


ANTI-DOPING
Het is zeer waarschijnlijk dat je als sporter tijdens je carrière één of meerdere keren zal opgeroepen worden om een dopingcontrole te ondergaan.
De mogelijke gevolgen van een positieve controle zijn vaak zeer verregaand. Daarom is het absoluut noodzakelijk om op voorhand bij deze problematiek stil te staan.
Als sporter moet er je steeds bewust van zijn dat wanneer je medicijnen, supplementen,vitamines, voedingsupplementen of wat dan ook gebruikt, deze producten absoluut niet op de dopinglijst mogen staan. Ook het bij zich hebben van deze producten is strafbaar en staat gelijk aan een positief testresultaat. Let dus op met het laten slingeren van medicijnen. 

Gebruik dan ook nooit iets wat je niet kent of waarvan je niet 100% zeker bent dat je geen risico loopt.

Wanneer je meent ook maar iets nodig te hebben vraag toestemming aan je arts.
Bij twijfel mag steeds informatie worden ingenomen bij de apothekers van de club (Koen Engels en Joeri Veiro) . Ook de dopinglijn (tel. 078 15 35 45) en de site van de Vlaamse Gemeenschap(www.wvc.vlaanderen.be/dopinglijn) kunnen nuttig zijn.


Het is goed te bedenken dat heel wat ogenschijnlijk onschuldige producten soms toch verboden substanties bevatten. Let dus op met “een pijnstiller”, “iets tegen ontsteking”, “iets tegen de jeuk” of “een hoestdrankje”.   Ook heel wat voedingssupplementen , pepdrinks ed. zijn niet zonder gevaar.
           

Onze club en de medische staf zijn er steeds om je te helpen. Bedenk dat het voor deze mensen zeer moeilijk, zoniet onmogelijk is om de meubelen te redden wanneer ze pas na een positieve test van de “vergetelheid” op de hoogte worden gebracht.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN.

 

NOODNUMMERS:
            Medische nooddienst: 100
            Brandweer: 100
            Politie: 101
            Wachtdienst Dokter Berchem: 0900/10512
            Wachtdienst Apotheker: 0900/10500
            Wachtdienst Tandarts: 0903/39969
            Rode Kruis: 105
            Antigifcentrum: 070/245.245
            Brandwondencentrum: 03/217.75.95
                                                             02/268.62.00
            Dopinglijn: 02/553.35.37
            Diabetes infolijn: 0800/96333
            Drugslijn: 078/15.10.20

 

Zoeken

 

BELANGRIJK!

 

 

KBS Jeugd TV

 
 
 

  

Copyright Koninklijk Berchem Sport 2012

 

 

 

© 2006-2013 - K. Berchem Sport 2004 vzw - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Contact: secretariaat.jeugdkbs@gmail.com